donderdag 8 februari 2007

Bèta 1op1

Ik wist het niet, maar vorige week kwamen ze het me even vertellen. Een enorm deel van de N-profielers (dus NG en NT) gaat uiteindelijk geen bètastudie volgen, maar gewoon iets algemeens!

En daardoor is er nu een redelijk tekort ontstaan aan bètamensen, dus wetenschappers enzo. De overheid heeft iets leuks bedacht, en heeft het project bèta 1op1 gelanceerd. Bij ons kwamen 2 studenten erover vertellen, onze studentencoaches. Als we wilden konden we aanmelden en kunnen zij je met allerlei dingen helpen, contacten leggen, vragen beantwoorden, open dagen etc. De overheid heeft tot doel om meer bètastudenten te krijgen, de studenten zelf hebben het doel om ons aan een opleiding te helpen die we leuk vinden.

Ik overweeg momenteel Bouwkunde, en vond het dus allemaal wel een strak plan. Ze kunnen namelijk ook een meeloopdag voor je regelen buíten de officiele meeloopdagen om! Dus je gaat gewoon met een student een dagje mee, zonder dat de universiteit de bloemetjes heeft buitengezet. Kijk, daar heb ik nog eens wat aan!

Het lijkt me wel duidelijk dat ik me heb aangemeld en zeer benieuwd ben naar het programma, het is geheel vrijwillig en mocht ik het niets vinden mag ik elk moment de stekker eruit trekken. Sympatiek hoor!

Toch handig dat ik NG doe, dan krijg ik nog éxtra studiekeuzehulp ook!

Geen opmerkingen: